welofniettherapie 

 
kennis

Wel of niet in therapie gaan?

wel-niet-in-therapie

Wat moet ik doen? Het gaat niet goed en ik weet niet hoe ik mezelf nog langer staande moet houden om er niet helemaal aan onderdoor te gaan. Maar wat nu? Mijn studie, werk, sport, vriendschappen…Mijn hele leven staat op zijn kop. Ik wil mijn problemen niet langer ontkennen. Als je dat besluit neemt, heb je de eerste stap teruggezet naar jezelf.

De stap om wel of niet in therapie te gaan is niet altijd even makkelijk. Behalve concrete psychische problemen liggen ook sluimerende gevoelens van bijvoorbeeld onvrede, depressie, spanning of onrust vaak ten grondslag aan het idee om psychologische hulp te zoeken. Hierbij zorgt de ogenschijnlijk simpele vraag “wanneer ga je in therapie?” vaak voor twijfel. Er is echter geen eenduidig antwoord op de vraag waar de grens ligt tussen wanneer men psychische problemen zelf aan kan, en wanneer het raadzaam is om hulp van buitenaf in te schakelen in de vorm van therapie. Enerzijds wil je psychische problemen het liefst zelf de baas worden, anderzijds is de effectiviteit van therapie vaak het grootst als je in een vroeg stadium hulp zoekt, wanneer de klachten nog niet zijn doorontwikkeld. Dus wacht niet te lang om de eerste stap te zetten.

De grens tussen ‘het zelf aan kunnen’ en hulp nodig hebben van therapie bepaal jij natuurlijk. Enige houvast is te vinden in de richtlijn: wanneer psychische problemen, negatieve gevoelens of gedragsproblemen het functioneren in het dagelijks leven belemmeren of zorgen voor geestelijk lijden, is het een goed idee psychologische hulp te zoeken.

Twijfel rondom het zoeken van hulp wordt nog eens extra gevoed door het taboe dat voor sommige mensen nog steeds rond therapie hangt. Het taboe dat rust op therapie kan mensen ervan weerhouden om hulp te zoeken wanneer dat nodig is. Vandaag is het in therapie gaan echter eerder een teken van kracht dan zwakte zoals in het verleden vaak werd ervaren.

Het hieronder staande onderzoeksformulier “Wel of niet therapie” geeft na het invullen een eerste goede indruk van hoe het met jou gaat. De inhoud van het formulier wordt door een ervaren psycholoog beoordeeld en je krijgt binnen 48 uur een kosteloos advies.

 Button formulier wel of niet in therapie

Balans Praktijk voor LevensCoaching, Mindfulness en Gesprekstherapie
Wegen naar Persoonlijke Groei!

Balans is een onafhankelijke en cliëntgerichte coachingspraktijk met ervaren psychologen, coaches, trainers en adviseurs. Onze manier van werken heeft een stevige theoretische basis vanuit de gedragswetenschappen en is getoetst in de dagelijkse praktijk. Wij werken altijd met een combinatie van theorie, praat- en doe activiteiten. Een combinatie die oersterk blijkt te zijn om blijvende veranderingen te creëren. Plezier en zich veilig voelen zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Daarbij is ervaringsgericht leren één van de meest krachtige manieren om nieuwe inzichten te verkrijgen of  te komen tot een andere, meer effectieve manier van handelen. NIETS blijft zoals het is, ALLES verandert!

feedback
feedback
feedback
feedback
feedback
feedback